mandag 19. mars 2012

Blender

Blenderen bestemmer hvor stort  ”hullet” der lyset slippes inn er. Ved å endre på blenderen kan man få ulik dybdeskarphet. Det vil si at du kan ta bilde av en gjenstand som er i fokus samtidig som du kan ha en uskarp bakgrunn. Dybdeskarpheten bestemmes av blenderen, avstanden fra kamera til gjenstand, brennvidde og linsetype. Når det er svakt lys og man ønsker å ta klare lyse bilder, må man bruke stor blenderopning. Det vil si tall fra 1.0 til 4. Når man tar bilder med stor blender er det lite dybdeskarphet. Tall fra 11 til 16 gir stor dybdeskarphet, men da vil bildet bli forholdsvis mørkere.

For å illustrere dette fikk vi i oppgave å ta bilder der vi tester ut blenderen. Bildene skulle forklare hvordan blenderen kan brukes og hvordan den fungerer. Her er mitt resultat: (alle bildene er tatt med Nikon D60 og redigert med curves i Photoshop)

 #1: Blender: f/1.4  ISO: 100  Lukker:1/4000             #2: Blender: f/4.5 ISO: 100 Lukker:1/400               #3: Blender: f/16 ISO: 400 Lukker: 1/80
Det første Det første bildet illustrerer godt hvor uklar bakgrunnen kan bli ved stor blenderåpning. De andre bildene viser hvor stor dybdeskarpheten kan bli. Ved å sette disse tre bildene opp mor hverandre, ville jeg vise hvor mye blenderen kan forhandre stemningen i et bilde.
Blender: f/1.4 ISO: 400 Lukker: 1/4000
Her ser du effekten av stor blenderopning. Bakgrunnen blir uklar og det fremderste er i fokus.


Blender: f/16 ISO: 400 Lukker: 1/30
Dette bildert viser hvordan det samme motivet kan forandre seg ettersom hvilke instillinger man bruker. Dette bildet har en liten blenderopning, noe som gir stor dybdeskarphet og et flatt utrykk.

Blender: f/16  ISO: 400 Lukker: 1/160
Med dette bildet viser eg at en stor dybdeskarphet kan brukes for å fram mye av detaljene i et motiv. Alt på bildet er fokusert og tydelig.

Blender: f/2.2  ISO: 100  Lukker: 1/4000
Dette bildet viser hvor stor effekt blenderen kan ha både når du tar bildet av noe som er nær og noe med stor avstand.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar