mandag 30. januar 2012

Motlys og kompensering

Eksponering vil seie å utsette ein lysfølsom plate eller film for lys. Eksponeringen styres av varighet og mengden av lys. Dei moderne kamera har ein funksjon som autoeksponerer. Når du brukar denne funskjonen kjem det fram ein skala som går i frå pluss til null til minus. Kameraet meinar eksponeringa er rett når den er på null. Om du opplever at eit bilde blir for mørkt, kan du overeksponere det ved å stille på Exposure comp. (autoeksonering) Då vil bildet bli lysere. Her er eit eksempel på denne funksjonen:

Her er instillingene som kamera viste var rette
Her har eg overeksponert bildet slik at det blir mykje lysare.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar